Innowacje pedagogiczne

Książka przyjacielem dziecka

Adaptacja – zanim pójdę do przedszkola

„Makaton”

numer nadania 404/4/2009

 Gdy proces komunikacji osoby niepełnosprawnej przebiega nieprawidłowo lub ulega dezorganizacji powstaje konieczność zastosowania innych niż mowa wspomagających lub alternatywnych środków, które umożliwią proces porozumiewania się. Jedną z propozycji jest metoda Makaton – język gestów i symboli. Makaton nie odkrywa niczego nowego, lecz wykorzystuje to, co znamy od dzieciństwa: gest i rysunek. Dzięki połączeniu dwu alternatyw: znaków (gestów) i symboli, metoda bardzo szybko zdobyła dużą popularność i zastąpiła inne systemy, które wykorzystują tylko jeden ze środków.

Makaton jest jedną z form wspomagającej i alternatywnej komunikacji służącą osobom o zburzonej komunikacji. Adresowany jest do wszystkich osób, które z racji różnych zaburzeń nie są w stanie porozumiewać się z otoczeniem przy użyciu mowy dźwiękowej. Dla wielu z nich metoda służy jako „głos” umożliwiający kontakt z innymi ludźmi. Makaton przeznaczony jest również dla członków rodziny (rodziców/opiekunów, rodzeństwa i krewnych) oraz nauczycieli i terapeutów.

„Jestem dobry jak Szewczyk Dratewka”

numer nadania 4440/1/10

„112 – to my właśnie! Nie czekamy, pomagamy.”

numer nadania 4440/10/11

Projekt „112- to my właśnie! Nie czekamy- pomagamy!” wyróżnia stworzenie spójnej koncepcji dot. niezaprzeczalnej wartości wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej pierwszej pomocy, wdrażanej już od najmłodszych lat przedszkolnych,. Nasz pomysł to propozycja nowej formy aktywności i edukacji dzieci najmłodszych w naszym otoczeniu społecznym. Wiedza jak ratować innych, jak wezwać pomoc, jak postępować w sytuacji zagrożenia życia powinna być dostępna dzieciom jak najwcześniej. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków, na które napotykamy w życiu codziennym – tak, aby pomagać a nie szkodzić. Dzięki filmowi wiedza ta zostanie udostępniona dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z powiatu chodzieskiego. Dzieci te nie mają możliwości zdobycia wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy adekwatnie do swojego wieku. Przedszkole to dobre miejsce by dziecko dowiedziało się, jak postępować gdy ktoś obok potrzebuje pomocy. Nasz projekt nada zajęciom charakter interdyscyplinarny. Dzięki ćwiczeniom w niewielkich grupach zadbamy o podmiotowość każdego wychowanka, dając mu możliwość bezpośredniego kontaktu z hipotetyczną sytuacją zagrożenia życia, w wielu różnych aspektach. Nareszcie zajęcia dot. bezpieczeństwa będą skupiały się na samodzielnych działaniach dziecka, wierze w jego wiedzę, kreatywność i możliwość odniesienia sukcesu w każdej sytuacji, nawet tej bardzo trudnej.

„Chodzież nasze miasto”

numer nadania 404/4/2009

„Chodzież – moje miasto”  – numer nadania PD.5361.2.10.2012

© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki