Integracja

W naszym przedszkolu realizujemy edukację włączającą w każdej grupie wiekowej

Grupa I Krasnoludki

Grupa II Mróweczki

Grupa III Słoneczka

Grupa IV Pszczółki

Grupa V Kaczuszki

Grupa VI Szewczyki

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w:

Zajęciach terapeutycznych:

– terapia logopedyczna

– terapia rehabilitacji ruchowej

– hipoterapia

– zajęcia na basenie – rehabilitacja wodna

– terapia ręki

– zajęcia integracji sensorycznej

– rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym, nauczycielem wspomagającym

– integracja sensoryczna

– muzykoterapia

Wczesne wspomaganie rozwoju
Zajęciach innowacyjną metodą Makaton
Zajęcia metodą komunikacji alternatywnej
Zajęciach z gimnastyki korekcyjnej
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki