Historia przedszkola

Od dnia 1 września 2012 r. nasze przedszkole zostało przekształcone w placówkę niepubliczną prowadzoną przez panią dyrektor Aleksandrę Żerko.

Od tej chwili pełna nazwa naszego przedszkola brzmi:

Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży

Przedszkole jest najstarszą tego typu placówką w mieście. Już 1 września 1952 roku oddano do użytku świeżo wybudowany obiekt i nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Należało ono do pierwszej w kraju fabryki porcelany w Chodzieży. Budynek przedszkola przystosowany został dla potrzeb 70 dzieci. Znajdowały się w nim dwie sale zajęć oraz sala gimnastyczna – sypialnia, pomieszczenia kuchenne, węzły sanitarne, szatnia, kancelaria, magazyny oraz mieszkania na strychu.

Pierwszą kierowniczką przedszkola była pani Janina Strzelecka. Wychowawczyniami były panie – Bożena Stachowska i Helena Pawlak. Personel administracyjno – obsługowy stanowiły panie – Gertruda Sikorska – intendentka oraz Pelagia Łuczak – kucharka.

Ze względu na wysokie potrzeby społeczeństwa i wzrost zapotrzebowania na placówki opieki dydaktyczno – wychowawczej nad dziećmi, w 1975 roku podjęto decyzję o rozbudowie przedszkola. Po ukończeniu prac budowlanych w przedszkolu przybyły dwie sale zajęć dla dzieci, dwie szatnie, dwa sanitariaty, pokój nauczycielski, nowa kuchnia z zapleczem, gabinet pielęgniarski, magazyny. W 2003 roku w trakcie kolejnego remontu zaadaptowano pomieszczenia piwniczne. Powstały tam dwie nowe sale – sala teatralno – kinowa i sala do zajęć plastycznych. W trakcie ostatniego remontu (w miesiącach letnich 2007 roku) zaadaptowano węzły sanitarne i sale dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i stworzono oddział integracyjny, w którym wspólnie spotykają się, przebywają, uczą się i bawią dzieci zdrowe z niepełnosprawnymi.
Już na początku swojej działalności w latach pięćdziesiątych przedszkole było czynne nie tylko w czasie roku szkolnego, ale również w ferie letnie. Organizowano wtedy tak zwane półkolonie dla dzieci pracowników Porcelany. Jak widać na zdjęciu poniżej, dzieci uczestniczyły w tej formie letniego wypoczynku bardzo chętnie, licznie, aktywnie i dobrze się bawiły.

Do 1991 roku przedszkole należało do Chodzieskich Zakładów Porcelany i Porcelitu.
W roku szkolnym 1991/92 instytucją prowadzącą została Rada Miejska w Chodzieży i przedszkole zmieniło nazwę na Miejskie Przedszkole Nr 2. W tej formie organizacyjnej funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W dniu 16 maja 2009 roku, naszemu przedszkolu, podczas uroczystości w Chodzieskim Domu Kultury, zostało nadane imię Szewczyka Dratewki.

© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki