Nasi pracownicy

DYREKTOR

Aleksandra Żerko

z-ca DYREKTORA

Małgorzata Witosławska

Grupa KRASNOLUDKI

Pani Maria – nauczyciel
Pani Patrycja – nauczyciel
Pani Paulina – pomoc
Pani Monika – pomoc

Grupa MRÓWECZKI

Pani Agata – nauczyciel
Pani Sandra – nauczyciel
Pani Małgosia – pomoc
Pani Karolina – pomoc

Grupa SŁONECZKA

Pani Sandra – nauczyciel
Pani Małgosia – nauczyciel
Pani Ania – pomoc

Grupa PSZCZÓŁKI

Pani Małgosia – nauczyciel
Pani Sandra – nauczyciel
Pani Marzena – pomoc
Pani Monika – pomoc

Grupa KACZUSZKI

Pani Karolina – nauczyciel
Pani Sandra – nauczyciel
Pani Aurelia – pomoc
Pani Angelika – pomoc

Grupa SZEWCZYKI

Pani Angelika- nauczyciel
Pani Patrycja – nauczyciel
Pani Jagoda – nauczyciel
Pani Agnieszka – pomoc


GIMNASTYKA KOREKCYJNA, REHABILITACJA, REHABILITACJA WODNA ( wczesne wspomaganie rozwoju)

Pani Ania

Studia:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu kierunek: Fizjoterpia
 2. Studia podyplomowe Elbląska Uczenlnia Humanistyczno- Ekonomiczna kierunek Przygotowanie Pedagogiczne

Kursy:

 1. Kurs” Pomóc sobie, pomóc innym’, poświęcony rehabilitacji dzieci z deficytem neurologicznym, z elementami NDT Bobath
 2. Kurs instruktora rekreacji ruchowej „ fitness- nowoczesne formy gimnastyki,
 3. Kurs „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce” Organizowane przez Thera-Band Academy
 4. PNF podstawowy i rozwijający
 5. Kurs Podstawowy Halliwick –zajęcia w wodzie przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych
 6. Terapia Motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju i MPDz I i II stopień,
 7. Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii,
 8. Techniki rozciągania i autorozciągania mięśni
 9. Fitness Dla Dzieci
 10. Podstawy Prowadzenia Jogi Dla Dzieci
 11. Nowe fabularyzowane metody z chustą KLANZY
 12. Tańczące stopy- ćwiczymy na wesoło. Tańce u zabawy kształtujące prawidłową postawę i przeciwdziałające wadom stóp.
 13. Muzykoterapia warsztat zaawansowany
 14. W świecie dziecięcych zmysłów – Sensodydaktyka Poziom II

PEDAGOG, INTEGRACJA SENSORYCZNA
Beata Freitag

STUDIA I i II STOPNIA
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i Terapia Pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE
Integracja Sensoryczna
Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

SZKOLENIA I KURSY
Szkolenie I stopnia – Program Rozwoju Komunikacji Makaton
Szkolenie II stopnia – Program Rozwoju Komunikacji Makaton
Muzykoterapia warsztat zaawansowany
Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
Elementy terapii ręki w integracji sensorycznej
Elementy logorytmiki jako metody wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Sensodydaktyka – w świecie dziecięcych zmysłów
Mediacje rodzinne
Zadania Pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży


NEUROLOGOPEDIA

Pani Angelika


NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY, TERAPEUTA, PEDAGOG,

Pani Ania


PSYCHOLOG

Pani Alicja ( wczesne wspomaganie rozwoju)


RELIGIA

Pani Dorota

PIELĘGNIARKA

Pani Katarzyna

PRACOWNICY  KUCHNI

Pani Dorota
Pani Magdalena
Pani Agnieszka

PRACOWNIK GOSPODARCZY:

Pan Stefan

© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki