Wczesne wspomaganie rozwoju

Jeżeli jesteś rodzicem, który jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwujesz niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinieneś zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje  dziecko do zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Celem oddziaływań jest

 • jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie

zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju

 • odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym,
 • ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami,
 • przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

 1. Są organizowane od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 2. mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka
 3. są wsparciem dla rodziny dziecka kształtowanie pozytywnych relacji rodzic- profesjonalista
 4. mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną od4-8godzin w miesiącu w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 5. Dokumentem potrzebnym do brania udziału w zajęciach specjalistycznych jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnie

Zajęcia w ramach  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone w naszym przedszkolu

 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • Zajęcia z logopedą
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Terapia ręki
 • Zajęcia integracji sensorycznej
 • Zajęcia w Sali doświadczania świata
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki